جدول بازی ها

تیم امتیاز تعداد بازی تفاضل گل برد مساوی باخت گل زده گل خورده
١ پرسپولیس ۶١ ۳۰ ۲۲ ١۶ ١۳ ١ ۳۶ ١۴
۲ سپاهان ۵۸ ۳۰ ۲۶ ١۵ ١۳ ۲ ۴۶ ۲۰
۳ استقلال ۵۷ ۳۰ ۲۷ ١۶ ۹ ۵ ۴۰ ١۳
۴ پدیده شهر خودرو ۵۶ ۳۰ ١۶ ١۶ ۸ ۶ ۳۲ ١۶
۵ تراکتورسازی ۵۲ ۳۰ ١۷ ١۴ ١۰ ۶ ۴۲ ۲۵
۶ ذوب آهن ۴۰ ۳۰ ۰ ۹ ١۳ ۸ ۲۸ ۲۸
۷ سایپا ۳۸ ۳۰ ۹ ١١ ١۰ ۲۸ ۳۳
۸ فولاد خوزستان ۳۸ ۳۰ ۹ ١١ ١۰ ۳۰ ۳۹
۹ صنعت نفت آبادان ۳۷ ۳۰ ١ ۷ ١۶ ۷ ۳١ ۳۰
١۰ نساجی مازندران ۳۶ ۳۰ ۰ ۷ ١۵ ۸ ۲۹ ۲۹
١١ پیکان ۳۵ ۳۰ ۹ ۸ ١۳ ۲۷ ۳۵
١۲ پارس جنوبی جم ۳۰ ۳۰ ۷ ۹ ١۴ ۲۸ ۳۳
١۳ ماشین سازی تبریز ۲۹ ۳۰ ۴ ١۷ ۹ ١۹ ۲۶
١۴ نفت مسجد سلیمان ۲۲ ۳۰ -١۸ ۳ ١۳ ١۴ ١۶ ۳۴
١۵ سپیدرود رشت ۲۰ ۳۰ -۲۹ ۳ ١١ ١۶ ۲۴ ۵۳
١۶ استقلال خوزستان ١۲ ۳۰ -۲۸ ۳ ۹ ١۸ ١۹ ۴۷